Peresaade. Kadri Sakala. Empaatia - hea inimese mõõdupuu

Vikerraadio, 24. oktoober 2019

Empaatia on oskus kaasa tunda ning mõista teise inimese tundeid. Empaatia võimaldab meil aru saada, mis teise sees toimub. Ja mõista, kuidas meie sõnad ja käitumine teist inimest mõjutavad. Empaatia madal tase muudab meid kalgiks ning egoistlikuks. Liiga kõrge tase aga võib kaasa tuua enese kaotuse. Nii nagu elus ikka – ka empaatias peab olema tasakaalukas.


Empaatia tähendab, et ma suudan panna ennast teise inimese olukorda.
Empaatia on oluline, sest uuringud näitavad, et nendel lastel, kes on empaatilised, läheb koolis paremini, nad saavad paremini hakkama
sotsiaalsetes situatsioonides ja täiskasvanuna on nad tööalaselt edukamad, nad on nii füüsiliselt kui

vaimselt tervemad ning nendel on armastavad suhted. Empaatia aitab meil koostööd teha.

Me ei sünni empaatiliseks, empaatiat tuleb õppida ning vanemad vastutavad selle õppeprotsessi eest.
Kas empaatia on õpitav?
Kuidas me empaatiat õpime?
Mis takistab meil olemast empaatilised?
Kuidas on seotud empaatia puudumine ja vägivald?

Kuulajal on võimalus mõtiskleda enda empaatiavõime üle. Kas siin on
arenguruumi või peaks enda empaatiavõimet pisut maha keerama?


https://vikerraadio.err.ee/990974/peresaade-empaatia-hea-inimese-moodupuu


‹ Arhiiv